Tennisvereniging

Brocope

Jeugd
Tennis voor de jeugd.


Voor de jeugd (van 7 tot 18 jaar) heeft onze vereniging een eigen afdeling.
De kleinsten van 4 tot 8 jaar spelen met een grote rode softbal op een miniveldje van 6 bij 12 meter
en de kinderen van 8 tot 11 jaar spelen op een grotere baan (18 meter) met een oranje bal, die zachter
en lichter is dan een gewone tennisbal. Daarna worden de kinderen er op voorbereid om op de hele baan
te spelen. Technieken, tactieken en atletische vaardigheden worden dan verder ontwikkeld en het
wedstrijdspelen wordt steeds belangrijker. In deze fase spelen de kinderen met een langzamere groene
bal, die geschikt is voor tennis op de hele baan.

In april start Freek Bekhof van de tennisschool InnTenns weer met een serie van 15 tennislessen
(5 vóór de grote vakantie en 5 erna), die op de maandagmiddag worden gegeven.

Dan begint ook weer de instuifmiddag op de vrijdag. Eerst komen de kinderen, die op de basisschool
zitten en daarna de kinderen, die voortgezet onderwijs volgen. Op die middag lopen we de oefenstof van
de lessen nog eens door en spelen een partijtje. We spelen bij het begin van de instuif in april èn bij het
eind in september een eigen toernooitje. Ook kunnen de kinderen zich met een team inschrijven voor het Stellingwerftoernooi in september en kunnen ze deelnemen aan de voor- en najaarscompetitie van de K.N.L.T.B..
Om eens met andere leeftijdgenootjes te spelen, hebben we regelmatig contact met de jeugd van tennisverenigingen in de omgeving om een toernooitje mee te spelen. En elk jaar is er een uitwisseling
met de jeugd uit Noordwolde en dat mèt een barbecue!

Bij de activiteiten voor de jeugd is altijd een lid van de jeugdcommissie aanwezig.

Ten slotte, de contributie; voor een jeugdlid is dat Є 40,= en als er al familie lid is, Є 35,=.

Verdere informatie: Lute Wedekind 06 53644206.

Tennisschool: Freek Bekhof. Info@inntenns.nl Telefoon: 06-13830795.